Skip to content

6 Comments

Zuluzuru

17.03.2020 at 10:12 pm
Reply
Xeralmente non se distingue entre as cantigas de escarnio e as de maldizer, aínda que iso, cando menos dun ponto de vista teórico, non resulte difícil, se temos presentes as características diferenciais que sinala a fragmentaria e anónima Arte de Trovar que conservamos, talvez escrita por D. Pedro, o Conde de Barcelos.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *